Slayer Peachka (paivansade) wrote in lj_polski,
Slayer Peachka
paivansade
lj_polski

 • Mood:
uzna³am, ¿e jeœli coœ jest typo powinieneœ/powinnaœ, to zostanê przy formie mêskiej zamiast pisaæ za du¿o dziwnych nawiasów i tak dalej.

aha, jeœli robisz odwo³anie do FAQ, to pisz Czêsto Zadawane Pytania, ok? ju¿ tak dla ujednolicenia... nie wszyscy polacy wiedz¹ co to jest FAQ... ja te¿ kiedyœ nie wiedzia³am ;)

((kurcze, przyda³o by siê u³adniæ to community, ale mi siê nie chce...))
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments